W-001

 

□所在地  山梨県都留市

 

□主要用途 専用住宅

 

□構 造  木造

 

□延床面積 107.98㎡(32.66坪)

W-002

 

□所在地  山梨県南都留郡西桂町

 

□主要用途 専用住宅

 

□構 造  木造

 

□延床面積 121.01㎡(36.60坪)

W-003

 

□所在地  山梨県都留市与縄

 

□主要用途 専用住宅

 

□構 造  木造 2階建

 

□延床面積 181.43㎡(54.88坪) 

 

W-004

 

□所在地  山梨県南都留郡西桂町

 

□主要用途 専用住宅

 

□構 造  木造 2階建 

 

□延床面積 202.61㎡ (61.28坪)

W-006

 

□所在地  山梨県南都留郡西桂町

 

□主要用途 専用住宅

 

□構 造  木造 2階建

 

□延床面積 199.13㎡(60.23坪)

W-007

 

□所在地  山梨県大月市梁川

 

□主要用途 専用住宅

 

□構 造  木造 2階建

 

□延床面積 177.73㎡(53.76坪)

W-008

 

□所在地  山梨県富士吉田市

 

□主要用途 専用住宅

 

□構 造  木造 2階建

 

□延床面積 104.38㎡(31.57坪)

 

W-009

 

□所在地  山梨県富士吉田市

 

□主要用途 専用住宅

 

□構 造  木造 2階建

 

□延床面積 126.79㎡(38.35坪)